Blogpost

Vuur maken

Wij hebben de oplossing!. Starten zonder Rook.  Zie You-Tube, Houthaard aansteken super snel-bottom up methode – Winox .

Waarom gaat het aansteken van een vuurtje in een houtkachel niet altijd makkelijk ?. Vuur maken in een houthaard is een serieuze zaak, zorg dan ook dat u geen overlast veroorzaakt. Besteed daarom eens aandacht aan dit artikel, en u gaat het snel leren om vuur zonder rook te maken. succes!

We hebben het simpel gehouden om het iedereen te laten begrijpen.

De Brand zeshoek  (Fa. WINOX)

Vuur met hout maken is afhankelijk van 6 Grootheden: Brandstof, Zuurstof, Ontbrandingstemperatuur, Katalysator, Mengverhouding, en de Veroorzaker .

Deze 6 grootheden waarvan de ontbrandingstemperatuur, zuurstof (21% in lucht), brandstof(hout), en de veroorzaker (de mens) hier de belangrijkste zijn, zijn samen met de vochtigheid in het hout en de absolute vochtigheid in de lucht verantwoordelijk voor het al dan niet starten van een vuurtje.

Als je een lucifer aansteekt (vuur =snelle oxidatievorm) en goed kijkt zie je het vocht voor de vlam uitlopen op het hout(vlampunt hout-gas ± 300 º C). Het is dus in grote lijnen het vocht in de lucht en in het hout, en de directe aanwezigheid van licht ontvlambare koolwaterstof-verbindingen (hout-gas) op de aansteekplaats dat de bepalende factor is. Hout-gas ontstaat tussen 150 en 400 º C, maar dan brandt het nog niet. Wat er vaak gezegd wordt is dat het hout brandt, dat is niet zo want het houtgas kan alleen maar branden. Dit ontstaat tijdens de Pyrolyse fase van het hout.  Wat gebeurt er nu precies?.

Vocht in de lucht.

Het vocht zit in de lucht als verzadigde damp, en moet van kamertemperatuur tot 100 º C worden gebracht. Dit is nodig om ter plaatse droge lucht te vormen voor het aansteken. Deze warmte wordt uit de chemische start reactiewarmte gehaald, (bijv. de lucifer-zwavelkop) van het net aangestoken aanmaakblokje of hout. (voor dit traject is warmte nodig, <het dauwpunt van de lucht is hier bepalend> zie bijv. condensvocht op autoramen bij lage temperaturen)

Veel vocht in de startlucht zal het aansteken hierdoor vertragen. (Let op: Hier spreken we over de start van het vuur zonder de 5 houtverbrandingsfasen te noemen, het aansteekproces heeft dus ook met elke nieuwe houtlading te maken.)

Vocht in het hout. 

Een feit is dat hout na 2 jaar buiten drogen nog 13% water bevat van de volume-inhoud, lagere waarden zijn buiten moeilijk haalbaar. (zie evt. grafieken bij Houtopslag)

Neem eens een kubieke cm³ hout  in gedachte dat je op een houtblokje wilt aansteken.

Het vertragen van de start-reactie geschied door verdamping van die 13% vocht  in die cm³ hout. En wel als volgt uitgelegd. Water in het hout wordt gedwongen te verdampen en heeft daardoor warmte 1 nodig van het aansteekproces en wel in drie vormen n.l. water naar verdampingstemperatuur 100 º C, water 100 º C naar 100 º C stoom en stoom van 100 º C naar stoom verzadigingstemperatuur en druk van het rookgas en onttrekt deze warmte 1 totaal van de warmte 2 dat in het hout zit, en een deel uit de ontbrandreactie warmte 3.

Warmte 4 totaal ontstaan = (warmte 2 – warmte 1) + warmte 3  (in joules/gram)

Binnenin deze cm³ hout zal het kouder worden en de ontbrandingstemperatuur laten dalen tot het evenwicht in warmte 3 voor de ontbrandreactie lager is dan de afkoelingswarmte2-1    (foto 1 zonder rooster). M.a.w. het vuur gaat uit onder de vlamtemperatuur (foto 2 zonder rooster) (komt ook voor bij hout met vochtigheid >20%)
Conclusie: Absoluut van invloed is dus de vochtigheid van het hout en in de lucht, en de aanwezigheid van direct beschikbare lichte koolwaterstof verbindingen en temperatuur (ter plaatse), want dit vermindert of stopt het vuur ( de chemische startreactie) van aanmaakhout en houtladingen. In ieder geval dient de ontbranding-temperatuur van het hout-gas te worden bereikt dan zal het vuur starten, dit is voor de vele houtsoorten verschillend doch ligt rondom de 300º C.

Belangrijk is ook te weten het watergehalte in het hout als gewicht-vocht in grammen of % gewicht , niet te verwarren met het percentage volume-vocht in het hout, dit wordt vaak door vochtmeters aangegeven doch laatste geven minder vocht aan dan dat er in werkelijkheid aan gewicht-vocht in aanwezig is.

Gewicht-vocht of massa-vocht is bijvoorbeeld van een stuk hout 25% , in volume vocht komt dit neer op 19%. Wij rekenen in volume-vocht. Om goed hout te kunnen stoken kom je uit op 7 tot 13%. Voor de duidelijkheid komt dit overeen met dus plusminus 12 tot 18% gewicht-vocht. Veel mensen stoken daardoor te nat hout met overlast tot gevolg. (Zie ook de grafieken in houtopslag).

Wat kun je hier tegen in brengen?                     Wel het warmte-evenwicht bewust verplaatsen door:

– Droge lucht(woonkamer) met lage luchtstroming bij de start toevoegen, rondom het
hout.(deur 3 min open laten is voldoende bij een haard)
– Haardhout gebruiken dat minstens 2 jaar onder een afdak heeft gedroogd, bevat dan
nog 13% vocht en is gelijk aan een half gevuld borrelglas met water in een 30 cm x 7 cm x 7 cm
haardhout stuk, en voor de rest bestaande uit micro-luchtkamertjes en houtvezels.
– Haardhout voorverwarmen, dit laat het ontbrandtemperatuur-verschil en het vocht in het hout dalen.
In ieder geval droog aanmaakhout tot 3 cm dik hout gebruiken dat onder de 15% volume-vocht
bevat (bijv. door te drogen bij de haard), meetbaar met houtvochtmeter op een stuk doorgekliefd houtzijde. (verkrijgbaar bij
haardwinkels)

– Aanmaak-starthoutjes alleen even kort voor warmen in de magnetron, 120 sec. 600 Watt.
– Aanmaakhoutjes tot 3 cm dikte luchtig plaatsen met ± 0,5 cm tussen ruimte die licht ontvlambaar zijn. (bijv. berk, spar, en dennenhout zonder bast)
– Aanmaak-start houtjes gebruiken van een vaste maat 10 x 2 x 2 cm (verkrijgbaar bij
Tankstations) om aanmaakblokje op te leggen.
– Luchtige prop of trechter (dunne snelle brandstof)van papier toevoegen
om het evenwicht aan warmte de goede kant op te helpen. (zie aansteken gesloten
houthaard of rookvrij aansteken via Winox aansteekmethode, ga gerust naar bovenbalk onder Tips door naar You-Tube kanaal kachelrooster)
– Aanmaakblokjes of rollen gebruiken die houtvezels hebben met was.
– Het hout rondom aansteken of laten branden met een Winox Fire-Flow bovenrooster©™. (foto 3 en 4 met Winox rooster)

Correct vullen en aansteken is 7 cm dik haardhout 2 stuks dwars neerleggen met 1 cm tussenruimte voor de lucht, 4 aanmaakhoutjes 3 cm dik schuin plaatsen op elkaar en aansteken met de Winox aansteekmethode er boven zal een roet- en rookvrije start geven. (dit is de z.g.n. Top-down of Zwitserse methode zonder Winox-rooster)

Het meest vervuilende deel is het aansteekproces en het opstoken tot bedrijfstemperatuur, zorg dan ook voor voldoende luchttoevoer zowel voor de haard als lucht van buiten.

Succes verzekert.

Auteur Frank Fa. Winox. www.kachelrooster.nl  

   Foto 1

  Foto 2

  Foto 3

  Foto 4

Blogpost

Houtkachel verbranding: mono en 2 fase

De Mono-Houtverbranding start meestal met rookverschijnselen, dit komt door het gebrek aan zuurstof gedurende het moment van opleggen van een nieuwe lading stookhout en het bereiken van het vlampunt van hout ±300⁰C, dat ontbranden ligt meestal tussen 250⁰C en de 450⁰C. Dat dit enige tijd duurt zal duidelijk zijn, mede door aanwezigheid van weinig gloeiend houtskool en de verstikkende laag waar het nieuwe stookhout in wordt gelegd. Soms blijven ook stukken onverbrand hout achter in de verbranding van elke houtlading. Tijdens de verbranding zal dit hout veel CO afgeven dat niet zichtbaar doch wel meetbaar is terwijl de ruit, haard en schoorsteen vervuilen. Let ook op de aanslag op de achter binnenwand van de haard. Een groot nadeel is dat bij opstoken met de Zwitserse Top down-aansteekmethode het te lang duurt voordat een vol vuur is verkregen. Samen met het herhaald hout opleggen wat ook extra CO geeft, geeft dit ook meer roetaanslag in de schoorsteen.

Twee-Fasen-houtverbranding start

Bij de Twee-Fasen Houtverbranding start het opgelegde hout volledig aan de onderzijde door de vol-gloeiende houtskoolbedden die zich onderin het rooster bevinden. Zelfs als de vlammen weg zijn kan later gestart worden met de volgende houtlading. Zuurstof krijgt vol toegang tot het opgelegde hout en zelfs tot het houtskool dat zich met een kleine tussenruimte onder het opgelegde hout bevind. Hierdoor kunnen we de verbrandingslucht hoeveelheid sterk beperken. De verbrandingslucht die aan de voorzijde over het houtskool strijkt tot onder het hout wordt tot 900⁰C opgewarmd. U snapt wel dat dit een snelle ontbranding geeft ten opzichte van de mono-verbranding. Het rendement van de houthaard zal daardoor van het begin tot het eind hoog blijven, samen met Rookvrij stoken met Minimale Geuroverlast!. zie ook de NEN Test resultaten.

Door deze beperking van het overschot aan verbrandingslucht leid dit tot een hogere verbrandingstemperatuur en ook minder rookgassen welke de schoorsteen verlaten, zodat ook het rendement hoog kan zijn. (citaat: Ir. J. Koppejan 2010 rapport blad 12 en 13 ,Statusoverzicht Houtkachels in Nederland) Ook leggen de vlammen en rookgassen een langere weg af doordat het hout aan de onderzijde al vol brand, hierdoor wordt bereikt dat de vlammen een geringe hoogte bereiken en gunstig zijn voor de aanwezigheid van een secundaire en tertiaire luchttoevoer.

Wij hebben de brandstrippen van een juiste vorm voorzien, en wel zodanig dat dit wervelingen aan de vlammen en rookgassen zal geven. Dit laatste is zeer gunstig voor de secundaire en tertiaire of hogere gradatie van verbranding. Door de hogere plaatselijke verbrandingstemperatuur welke wel tot 1400⁰C kan oplopen onder het hout (dit in tegenstelling tot de max. 1200⁰C bij mono-verbranding aan de bovenkant) zal het duidelijk zijn dat de emissiewaarden sterk verbeteren en de fijn stof-uitstoot zal dalen. Bovendien is door de snelle start de trek beter doordat de schoorsteen meteen goed opwarmt, en ervoor zorgt dat de trek gehandhaafd blijft gedurende het gehele stookproces. Van CO(dit is onverbrande brandstof of rook) is hier dan ook geen sprake in vergelijk met een mono verbranding.  Met een 2 fasen verbranding met een Bottom up-aansteekmethode en hout naleggen op het Winox stookrooster bereikt u de maximale warmte. Het enige dat overblijft is een paar % as van de hele houtlading.

Blogpost

Warmte: een eerste levensbehoefte

Warmte een eerste levensbehoefte

Met een houthaard of kachel kun je warmte maken, doch het opstookproces ervan is het meest vervuilende proces om tot deze fijne warmte te komen. Vaak genoeg wil dit niet goed starten(vooral bij nat, vochtig weer). Je kunt zorgen dat dit proces zo kort mogelijk blijft. Opstoken doe je in elk geval met veel lucht toevoer als verbrandingslucht niet alleen voor de haard, maar ook in de ruimte waarin deze staat een luchttoevoer te hebben van minstens 100 cm² (bijvoorbeeld een raam of dauwluft, dit kan ook via een directe buitenaansluiting van de haard) en droog hout te stoken kleiner dan 15% vocht bevattend (altijd op net gekliefd oppervlak meten met vochtmeter voor hout).

V.I.P. In lucht zit maar 21% zuurstof (een effectief gas), dat voor 1/5 deel in de lucht beschikbaar komt die de houthaard ingaat. Zorg bij een goede start van de houtverbranding dat er in ieder geval voldoende verbrandingslucht de houthaard kan binnenkomen.

Start een houtvuur altijd met top-down of Zwitserse methode, tenzij u een Winox rooster heeft dan gaat het snel met de bottum-up methode. Opstoken van Eiken en Beukenhouten stukken gaat gemakkelijker als dit een kleinere dikte heeft bijvoorbeeld 5 cm dik, door aanmaakhoutjes van dennenhout of sparrenhout van 3 cm er tussen te leggen. Na een half uur kunt u er 7 cm stukken plaatsen.

Wel om nu maximale warmte te genereren is het handig om in eerste instantie de haardbodem maximaal te gebruiken voor zowel het aansteek-/opstookproces als het doorstoken. Een laag as van maximaal één centimeter laten liggen is handig als u de haard start, de as zal zorgen voor goede isolatie van het vuur en helpt bij een snelle opstart en verlaging van de fijn-stof uitstoot. Veel gebruikers starten een houtkachel ook met een geopend onder-/ of schudrooster. Dit is niet aan te raden doordat het rook en fijn-stof vergroting in de hand werkt, behalve als de primaire lucht door dit rooster moet om de verbranding te starten en op gang te houden (vaak in oude typen houthaarden). Als u hout rechtop stookt, verwarmt u vaak extra de schoorsteen wat leid tot een lager rendement van de haard en een groter schoorsteenverlies. Zorg er in ieder geval voor dat de vlammen niet de schoorsteen in gaan!. Fijn-stof reductie bereikt u ook door correct om te gaan met de luchtinstellingen op de haard.

Smoren is uit de tijd en niet cool, voordeel u krijgt vanzelf contact met de buren, dus zorg dat je de koffie klaar hebt, om toch nog een goede indruk achter te laten.

Hoe kun je de haard goed instellen:  A. tertiaire lucht altijd vol open zetten. B. secundaire lucht ook altijd vol openen. C. primaire lucht de eerste 15 minuten-30 minuten vol openen, daarna minderen tot de vlam niet roet op de toppen. ( Bij half automatische regeling door bimetaal wordt C geregeld. Bij vol-automatische geregelde inlaten worden de inlaten A, B, C gestuurd door een lambda- (zuurstof)sensor en een temperatuur sensor )

Ook teveel lagen op elkaar stapelen leid tot een groter schoorsteenverlies en tot minder zuurstoftoegang van de delen-stukhout, gevolg slechte verbranding!. 1 a 2 kg hout vullen per houtlading is meestal voldoende. Hout met bast pas stoken als de haard op temperatuur is, dit geeft minder roetvorming door onreinheden in de bast. Heeft u last van droge lucht in de woonkamer.? Neem 2 open saus-pannetjes en zet die vol met water op de haard, en gegarandeerd dat het aangenamer gaat worden.

Een hoger rendement komt door vaker de haard te vullen met een weinig hout 1 a 2 kg polsdikte tot 7 cm dik, dan door veel hout te vullen met meer dan 2 kg. Hoe dikker het hout is des te eerder gaat dit roken, door interne opwarming.  Echt rendement maak je pas als de haard op temperatuur is, te meten met één thermometer op de haard (200 – 300⁰C afhankelijk van merk en type) en één voor de goede werking op de uitlaatpijp (40 cm vanaf de haard) met temperaturen die liggen in de orde tussen 150 en 220⁰C. (Kleiner dan 120⁰C is niet gewenst vanwege condensatie rookgassen tot creosoot en gedeeltelijk tot een zuur condensaat dat de schoorsteen aantast) Boven de 250⁰C leid dit vaak tot oververhitting haard (teveel hout en teveel lucht toegevoegd). s ’Nachts doorstoken is funest voor uw haard, schoorsteenkanaal en omgeving (milieu) vooral met veel hout en weinig verbrandingslucht op de haard. Je bent goed bezig als je de haard s ’ochtends zonder vervuiling(rook) gewoon even opstookt.

Een houtkachel aanmaken dat is voor de meesten van ons niet zo’n probleem. Echter een houtkachel continu een bepaalde afgestemde hoeveelheid warmte laten leveren zodat de kamer op temperatuur blijft, zonder al te veel schommelingen is vaak lastig. Vaak voelt men zich koud. Dit is soms een persoonlijke aangelegenheid, waar men zich ook op kan kleden. Er zijn zelfs mensen die in de winter in de kamer nog in een T shirtje rondlopen, dan zal je het ook nooit behaaglijk krijgen. Een houthaard waarmee je warmte kan bufferen staat natuurlijk bovenaan op ons verlanglijstje, daarmee bereik je het grootste resultaat om een stabiele woonkamertemperatuur te krijgen. Het gewicht van de bufferende massa (bijvoorbeeld speksteen) bepaald deze stabiliteit. Er zijn 3 soorten:

A –  Zware Massa Houthaarden         gewicht variërend van 1000 – 3000 kg speksteen (de z.g.n. Echte Stralings Massa Haarden)

B –  Lichte massa Haarden                 gewicht variërend van 300   –  1000 kg speksteen ( deze geven zowel stralingswarmte als convectiewarmte af)

C –  Convectie warmte Haarden        gewicht aan speksteen of ander warmte bufferend materiaal 0  –  300 kg (meest gebruikte haardtypen)

D – Rocket Stoves  ingebouwd, met  gewicht aan vuursteen met afgewerkte leem of hitte bestendige stuclaag (1000 – 3000 kg)

Let op bij A en B dat de vloer deze massa kan dragen, laat deze berekenen door een Constructeur. Een standaard vloer begane grond met kruipruimte kan maar 200 – 300 kg/m2 aan als voorbeeld ( dit is geen puntbelasting). Een extra fundatie of degelijke ondersteuning ter plaatse is een goede oplossing.

Met de eerste twee haardtypen is het meestal geen probleem om de woon of verblijf-kamer temperatuur te stabiliseren. De houthaard die wij gebruiken is een lichte massa haard, deze heeft een groot voordeel dat je ook nog lang een aangenaam vuur ziet (houtopslag 3 – 5 m3/winter nodig bij 2 x daags stoken). De eerste Zware massa haarden worden maar 2 uur lang gestookt met weinig hout om het 24 uur warm te hebben(houtopslag 2 – 3 m3/winter nodig). De houtopslag is gerekend vanuit een geïsoleerde hoekwoning. Bij een convectie haard en een niet geïsoleerde woning heb je een grotere houtopslag nodig.

Om de temperatuur van de woonkamer te stabiliseren met een convectie haard kun je het volgende doen. Als eerste kun je er natuurlijk wat vaker bijvoorbeeld 1 x/half uur 1 kg hout in de haard leggen. Ook een mogelijkheid is met een ventilator de convectie warmte te laten verdelen en te regelen. Een derde methode is voorkomen dat je op de piektemperatuur van de haard er hout in gaat leggen (hiermee stook je elke houthaardverbrandingsruimte stuk, de vuurvaste bekleding of de gietijzeren delen) Deze laatste methode vergt wel wat oefening, doch met behulp van een thermometer in de woonkamer en één op de haard en één in de schoorsteen-(pijp) zal dit eenvoudiger worden. Zie voor Stookgedrag de grafiek. (Elke hoogste temperatuur staat voor een houtlading)

Een Rocket stove als aangegeven in D gebruikt bij een geïsoleerde woning hooguit de helft aan houtopslag dan bij een zware massa houthaard en is tevens de schoonste van alle houthaarden. Wij hebben er aantal in ontwikkeling.

Aangenaam is een temperatuur tussen 20 en 22 ⁰C  en een relatieve vochtigheid van 45 tot 55%.  Ouderen onder ons genieten van 22 – 25 ⁰C het meest.

Warmte komt van (veel)vlammen die een oranje of bij hogere temperaturen een gele vlamkleur aannemen zonder roetende top van de vlam, en uitstraling en uitbranden van felrood houtskool. (groot oppervlak nodig om houtskool goed op te branden tot as) Ja! het is zelfs mogelijk om as verder te verbranden tot een weinig minerale as( dit klontert vaak samen tot een plaatje). Maximale warmte afgifte krijg je dus door effectieve verbranding van het stookhout en houtskool en bij optimaal gebruik ook van uw verbrandingsbodem!. Hoe is dit bij u in de haard?. Je kunt een hoog rendement houthaard hebben, doch als je op een foute wijze hout stookt zal je nooit een hoog rendement halen. Met een rooster van Winox bereikt u eenvoudig altijd het maximale.

Blogpost

Blog: uit experimenteren ontstaan

Uit experimenteren (en van je fouten leren) ontstaan

In oktober 1995 waren er al heel wat uurtjes in het schoorsteenkanaal gaan zitten, want dat moest klaar anders konden we er geen houtkachel op aansluiten. Afijn gat in het plafond open gemaakt en jawel hoor “de bouwfouten” zaten weer eens in de weg. Namelijk twee stukken betonijzer die dwars over door het gat staken,  in een niet “rond” gat met een recht stuk beton erin dat uitgehakt moest worden.

Nadat het ijzer was weggezaagd en een grote puinhoop in de woonkamer was ontstaan, konden we de nisbus plaatsen waar de kachelpijp in ging. Ook hebben we met een Stoomleiding-flens aan een touw het schoorsteenkanaal ontdaan van cement-loop(ontstaat tijdens slordig opmetselen alweer bij de bouw), om weerstand tijdens het stoken te voorkomen. Dit was een heidens karwei, een paar dagen als zwarte piet op het dak zitten, en toch nog perfect gelukt. De buren vonden het maar raar, zolang schoorsteenvegen.

Kort daarop hebben we een bezoek gebracht aan een kachelwinkel in het Brabantse Erp. De eigenaar was bereid mijn vrouw en mij het een en ander uit te leggen hoe je zo’n houtkachel moet stoken, het zag er allemaal goed uit met een mooi vuurtje en een paar houtblokken en we hebben de aankoop gedaan.  Een paar weken later werd de haard geplaatst en we gingen aan het stoken met droog hout. Dit moest toch een fluitje van een cent zijn, dus niet!

Frank, perfectionist zijnde, die zijn oorsprong heeft als scheepswerktuigkundige (wilde vaart, met de nodige verbranding technische ervaring) ging aan de slag met het hout stoken en vond het vuurtje dat werd gemaakt maar armoedig, dat kon anders, althans dat gevoel had ik. Ervaring met hout stoken had ik weinig. Vroeger moest ik als oudste zoon van de 5 kinderen elke dag (tijdens de kolen-stookperiode in 1945 tot 1965) zorgen voor aanmaakhout voor moeders “THEBO” kolen-keukenkachel. Dus dat heb ik wel geleerd en alle vingers zitten er nog aan.

In 2005 heb ik hobbymatig een 1e rooster gemaakt dat verstelbaar moest zijn i.v.m. de verschillende lengtes van houtblokken die we toen hadden. Het hout lag al omhoog dus de verbranding van de blokken was ook beter zonder rookverschijnselen, ook de brandstrippen konden toen nog los worden verplaatst. Zie schema.

Het 2e rooster heb ik een jaar later gemaakt. Dit was een gelaste versie van de eerste, zonder de sleuven voor verstelbaarheid en met nokken aan het eind om te voorkomen dat de blokken eraf rolden.  Het 3e en het meest overeenkomend met de huidige is ontstaan zoals volgt;

Op een avond in november 2008 kregen we vrienden op visite, beide rasechte ondernemers. Een persoon ervan die al jaren hout stookt, maakte de opmerking: “wauw!, wat een mooi vuur heb jij in jouw houtkachel. Wat zit daarin wat dat vuur zo mooi laat branden met die heldere ruit, dat heb ik nooit. Ik zei: Oh das m’n hobby!, ik ben bezig de verbranding te verbeteren met een rooster. Hij zei : “daar moet je de markt mee op. Dit is echt een gat in de markt, en kun je er voor mij ook één maken”. Ik zei: “ dat lijkt me leuk, dat ga ik voor je maken”. Wat later heb ik hem er één gegeven.

Na dit avondje, ben ik het 3e type kachelrooster gaan ontwerpen en heb ik er 60 met de hand gemaakt. Pff!!, dat was een heel werk! Dat hebben nu uitbesteed. In mei 2011 hebben we vanuit deze hobby het bedrijf Winox opgezet. (Wilbrink en Inox-metaal vandaar!) met Frank, en zoon Kris (financiën) en zoon Mark. (Ict’er)  De zeer goede resultaten in verschillende houtkachels bij het testen bij SGS met het 3e rooster heeft ons doen besluiten deze roosters via een webshop te verkopen. En die bovenstaande vriend stookt nog steeds met veel plezier hout in zijn houtkachel op het kachelrooster, en bestelde er later nog één voor z’n tweede huis.

We hebben in het begin in 2011 ook fouten gemaakt door het verkeerde materiaal te kiezen. Dat hebben we geweten. We hebben nadat een aantal roosters terugkwam (met een kromme middenstrip) ondanks goede verbrandingsresultaten van klanten, de roosters aangepast.  Het materiaalonderzoek is verder uitgediept en toegepast op de roosters met duurzaamheidstesten die nu aanmerkelijk beter zijn. Bovendien zijn een aantal wijzigingen aangebracht ter versteviging van de brandstrippen van alle roosters. In 2013 waren de problemen met het 3e rooster  opgelost, en we verkopen nu de 4e generatie tot volle tevredenheid aan klanten die een metamorfose meemaken in hun houthaard.

We wilden ook informatie geven aan klanten door aansteekmethodes te testen en te laten zien hoe het stoken werkt op een kachelrooster. En uit te leggen hoe hout stoken in elkaar zit, van houtopslag  tot plaatjes minerale as. Ja, veel van dit soort onderwerpen hebben we zelf uitgezocht en uitgediept. De meeste haardwinkels en fabrikanten vertellen daar namelijk niet veel over. U hoeft dus helemaal niet naar een haardwinkel-haardfabrikant voor deze informatie. Dat vertellen we u  gewoon op deze website.

Blogpost

Houtkachel zonder rook, het bewijs

Rook ontstaat door afsluiten van ontbrandingsgassen (uit het hout) van zuurstof in een brandbaar gas/luchtmengsel, (dit is CO ofwel onverbrande brandstof niet te verwarren met CO2 dat overblijft bij een volledige verbranding) vaak doordat hout op elkaar wordt gelegd zonder er bij na te denken. Ook ontstaat rook door hout op gloeiend of half gloeiend houtskool te leggen waar geen zuurstof bij kan komen. Dat het anders kan geven we hieronder duidelijk weer.

Een Twee Fasen-verbranding met een katalytisch werking geeft een optimale verbranding zonder rook.

Dit komt doordat hout op het rooster rondom kan verbranden, en gedwongen samen werkt met de open volle gloeiende vuurbedden van houtskool in de kamers. Het haardhout en houtskool krijgen voorverwarmde lucht (600 – 900 ⁰C ) aangeboden, en worden beiden volledig rondom van zuurstof voorzien. Hoe is dit bij uw haard? Het extra opgloeien van de vuurbedden door de aanstromende lucht genereert samen met de houtblok-verbranding meer warmte afgifte per houtlading dan bij andere haarden. Het opgelegde hout verbrand dus in twee stappen volledig. Dit is de winst t.o.v. een mono-verbranding.

Meer warmte uit het hout halen met minder verbrandingslucht en daarbij een lagere schoorsteentemperatuur op de haard geven een hoger rendement, en werkt houtbesparing in de hand. Elke houtlading wordt dus maximaal (tweemaal) apart 100% verbrand, echter samen gezien geeft dit een prachtig vol vlambeeld. Normaal zonder rooster gebeurd dit niet zonder smeulend hout, en dat is niet altijd zichtbaar, maar wel meetbaar in de CO waarde, dit hebben we uitvoerig getest. De Katalytisch werking van het rooster vermindert daarbij de uitstoot van de schadelijke gassen en fijnstof, de laatste wordt n.l. in de vlammen verbrand. Zelfs het as wordt na-verbrand tot plaatjes minerale vaste stof. Rookvrij stoken, met Minimale Geuroverlast!. Bij een gewone houthaard of houtkachel met een mono-verbranding (dit is een verbranding waarbij het hout direct in de as of op de gloeiende houtkooltje worden gelegd) ontkomt u er niet aan om bij het aansteken en doorstoken rook te vormen met veel CO en fijnstof.

25% Meer warmte Hoe?.

Door optimale verbranding komt bij het kachelrooster de warmte van 3 plaatsen vol in de houthaard voor warmte opname ter beschikking. N.L. van de houtblokkenvuur (over de volle breedte en diepte, dus maximaal gebruik makend van de verbrandingsbodem ) en van de 2 open volle gloeiende houtskoolbedden, waar anders 25% van de houtblokken liggen te smeulen en 25% van het houtskool dat tussen de blokken door een beetje mee gloeit zover er zuurstof bij kan komen. Laatste bij gebruik zonder rooster. Kijk ook eens onder Tips voor filmpjes over houtstoken!.

Als je deze 25% warmte rekent voor het houtskool en 25% voor de houtblokken is het totaal 50%.

100% houtblokwarmte + 100% houtskoolwarmte = 200%totaal aan warmte dat meewerkt aan de totale verbranding met een kachelrooster.

200% gedeeld door

                               50%  =  4x   Dit is bij 100% totaal echter weer 25% meer warmte vandaar.

[youtube width=”600″ height=”365″ video_id=”nqC0eyQRDNQ”]

Blogpost

Houtkachel Nieuws

– Lekker in het voorjaar genieten van uw houthaard. Meer sfeer, warmte en woongenot met een Haardrooster van Winox.

– Heeft u een CV houthaard dan heeft u met een kachelrooster een troef in handen, deze zorgt er zelfs voor dat uw warmte wisselaar schoner blijft bij het stoken dan bij een Mono verbranding, een betere warmte overdracht zorgt voor een hoger rendement van het CV gedeelte en haard.

– Kijk eens naar de  de Bottum-Up methode het meest geschikt voor het Winox Fire-Flow Bovenrooster© met een vol vuur zonder rook binnen 3 minuten,om een haard snel op temperatuur te krijgen. Zie Tips.

Levertijd van bestellingen in Nederland hooguit 1 dag. Voor België en Duitsland is dit 2 tot 3 dagen. Van uw bestelling ontvangt u een bevestiging via email. U kunt ook het bezorgmoment aangeven, dus geen gedoe bij aflevering. En samen met Post-NL verzorgen we de verzending met Track&Trace.

– Wilt u de 2 fase-verbranding eens in het echt zien, maak dan een afspraak met onsWij stoken twee maal per dag in het stookseizoen, daar weten we u wel in te plannen. De koffie staat klaar. U vind onze adres-gegevens op de contact pagina.

– Zoekt u houtkachel voor uw woonruimte, met het hoogste rendement waarbij u zo min mogelijk hout gebruikt en het maximale gebruik van de warmte : Kijk dan eens op Pinterest onder “Kachelrooster” en “Winox”. Dit zijn de houtkachels voor de toekomst. Ja! Vrijstaand!, voor de beste stralingswarmte verdeling.

– Wij zijn ervan overtuigd dat houtaanplant en met hout verwarmen absoluut kan bijdragen tot een duurzamere wereld mits dit gebeurd op een ecologische en economisch verantwoorde basis. Voorwaarde met hout stoken is dat dit rookloos, snel op temperatuur, met een goede haard met minimaal primaire en secundaire verbrandingslucht  (en goede schoorsteen) en droog hout(zie houtopslag) wordt uitgevoerd.

– We zijn bezig om 2 typen houthaarden te ontwikkelen.

– In 2022 dienen alle verkochte houtkachels op de Eco-design-norm te zijn gekeurd. Wij zijn ook van mening dat men geen houtkachels of houthaarden meer gaat stoken die een totaal rendement hebben lager dan 75%. Ook de controle van het correct aansluiten van een juiste houthaard of houtkachel op een schoorsteen met correcte uitlaat over te laten aan een gerespecteerde instantie zoals de ASPB schoorsteenvegersbond(evenals in Duitsland) die gecertificeerd kan worden om deze taak uit te voeren.

– Hout kopen of halen is prima, doch zou verboden moeten worden als dit verder dan 33 km vanaf de kap-locatie is. Dit t.a.v. CO2 dat door fossiele brandstoffen wordt verbruikt. Let op! Hout stoken zonder rook is een verantwoord economisch en ecologische wijze van verbranden om nuttige warmte op een plek te krijgen, de hierbij gemaakte CO2 is ook al sinds de oertijd een kringloop en dus neutraal. Alle uit de bodem gehaalde brandstoffen brengen een teveel CO2 in de dampkring en zouden daardoor verboden moeten worden.

– De aarde kunnen we redden door veel meer bomen te gaan planten, hoe sneller en massaler we hiermee starten zal bepalen of we het CO2 kunnen binden dat we door fossiele brandstoffen verstoken. Elk land en wereld deel(of de VN) zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en direct tot actie moeten overgaan. In de laatste 300 jaar hebben we veel bos gekapt voor landbouw en andere doeleinden. Er is natuurlijk wel aangeplant, maar te weinig. We kunnen nu nog starten met het planten, bijvoorbeeld op niet gebruikte landbouw-percelen. Als we hiermee de reductie van fossiele brandstoffen fors weten te verminderen zijn we op de goede weg. Zonder het kostbaarste zoet water redden we het niet, opslaan in bekkens op div. niveau’s en gebruiken om bijv. de energie huishouding te dekken op een eiland, vaste land en lokaal. Er blijft daarna nog genoeg over om mensen en planten en bomen ervan te voorzien. Door regenwouden zullen rivieren weer volop stromen. Stelling: Wat goed is moet je goed laten, wat fout gaat kun je verbeteren (maar niet ten koste van de natuur). Het belangrijkste op aarde is de natuurlijke kringlopen hoe groot of klein die zijn, instant te houden, dit kan makkelijk we zijn ten slotte allemaal familie van elkaar.

Door het gebruik van een Winox Fire-Flow Bovenrooster©  heeft u:

1. Snellere start
2. Betere verbranding (2 fasen)
3. Hogere temperatuur
4. Schonere verbranding
5. Minder as
6. Minder fijn-stof
7. Geen rook
8. Minimale geur
9. Maximale warmtelevering
10. Minder hout nodig

HET KACHELROOSTER

Blogpost

Veel gestelde vragen over het rooster

–          Is mijn houtkachel geschikt voor het kachelrooster.

Ja, in principe is elke houtkachel geschikt voor het kachelrooster.  Plaatsing op een vlakke dichte bodem is natuurlijk het geschiktst. Hierbij dient de primaire verbranding-lucht van voren of achter of van boven te komen. In het geval van een open rooster in de bodem neemt u een Mono-kachelrooster, die plaatst u eenvoudig erom heen. (Dit mag een vast of afsluitbaar onderrooster bevatten)

–          Past het rooster altijd in mijn houtkachel.

Ja, Het rooster is gemaakt op een standaard maat zodat het in veel houtkachels past. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u dit simpel in de breedte een lengte aanpassen en op maat zetten. De te grote stukjes zaagt u er gewoon vanaf. Neem er één die zo dicht mogelijk bij de maat komt, en bij het vermogen van de haard.

–          Is de hoogte van het kachelrooster een probleem voor het plaatsen in mijn houtkachel.

Nee, de hoogte zal nooit een probleem zijn omdat bij het stoken in een houtkachel  met  los geplaatst hout dezelfde hoogte bij het vullen  wordt bereikt, u gaat er namelijk minder hout inleggen. Bovendien starten de vlammen onder het hout waardoor uiteindelijk de vlamhoogte kleiner wordt. Dit is ongeveer de dikte van het opgelegde hout.

–          Kan ik alle soorten hout op het rooster stoken.

Ja, alle inlandse houtsoorten kunnen op de roosters worden gestookt zonder problemen. Tropische hardhout soorten worden afgeraden.

–          Is het rooster wel bestand tegen de hoge temperaturen die ontstaan.

Ja, de roosters zijn van een zeer hitte bestendige staal soort gemaakt, en kunnen met gemak piek-temperaturen aan tot 1400 ⁰C. Normaal komen vlam-temperaturen voor bij een mono-verbranding van 1000 tot 1150 ⁰C, en bij een 2 fase-verbranding 1200 tot 1300 ⁰C (deze worden onder het hout bereikt anders dan bij een mono-verbranding).

–          Is mijn Houthaard wel bestand tegen die hogere temperaturen.

Jazeker is uw Houthaard bestand tegen deze temperaturen. U gaat er minder hout opleggen doordat de combinatie van de 2 fasen-verbranding efficiënter werkt. Deze hoge temperaturen werken alleen in het rooster gebied onder het opgelegde hout en niet daarbuiten. Het is dus absoluut veilig om een rooster te gebruiken.

–          In welke typen Hout-/Haarden en -/Kachels kunnen de roosters worden geplaatst.

De haardsoorten zijn: Voorzet haarden, Inzethaarden, Liftdeurhaarden, Vrijstaande kachels, Openhaarden, Schouwen met een open en gesloten uitvoering,  Buitenhaarden en vuurschalen.

Het ene waar u op kunt letten is de maat en het vermogen van het rooster.  5 -10 KW voor het mono en kachelrooster. 5 -15 KW voor het brede kachelrooster. En 15 – 30 KW voor de Grote Haardroosters.  Dit vermogen vind u op het naamplaatje van uw haard of in de technische handleiding.

Algemeen antwoord van klanten is: We beleven meer stookplezier zonder rook, samen met een prachtig net vuur en sparen ook nog eens op de houtvoorraad en milieu.

Blogpost

Houtopslag perfect drogend = de bron waar alles vanaf…

Droog hout < 15 % vocht is het belangrijkste wat u nodig heeft om perfect te kunnen stoken, Hoe dat leest u op deze pagina.

Eerst je huis isoleren met name dak, muren en vloeren blijven natuurlijk voorop staan als het op een minimale houtopslag aankomt. Dit bepaald n.l. de warmte hoeveelheid die na isolatie nodig is, samen met de te kiezen schoorsteen en houthaard die erbij hoort.

Kijk eerst eens naar de breedte van de kachelbodem, als deze in de buurt van 33 cm of 50 cm komt, dan kunt u de diepte of breedte (in Meters) van de houtopslag eenvoudig op aanpassen. Dit maakt het hout plaatsen(stapelen) straks ook makkelijker. Maathout is gemakkelijk te maken met een hydraulische hout-klover. Maathout stoken(bijvoorbeeld 7 cm dik en 33 cm lengte) zorgt er ook voor dat u de brandstof/luchtverhouding van de houthaard niet elke keer moet bij regelen. Laatste een groot voordeel om constant milieuvriendelijk (zonder veel CO) hout te verbranden. (uitzondering hierop zijn: automatisch lucht geregelde houthaarden) Als u haardhout koopt, vraag dan aan de houthandelaar waar dit vandaan komt. Hout dat uit verre landen getransporteerd (transsport veroorzaakt veel CO2 met een bodembrandstof als Diesel) wordt verdient het niet om hier te worden opgestookt.

Om te bepalen hoeveel haardhout u zou moeten opslaan, kunt u het gasverbruik minus warm-water verbruik/jaar(ongeveer 100-200 M3) nemen van afgelopen 3 tal winters. Deel dit door 3 om het gemiddelde te krijgen. De energiewaarde die in 1 M3 aardgas zit is te vergelijken met 2 kg hardhout. U vermenigvuldigd nu het gemiddelde aardgasverbruik met 2 en u heeft het getal dat de totale energie waarde in Kilogrammen hout die u vraagt voor verwarmen van uw woning. In 1 M3 hout zit ongeveer 700 kg aan haardhout. Deel nu de totale waarde door die 700 en u heeft het aantal M3 dat u kunt opslaan.

Voorbeeld 1: U gebruikt gemiddeld 2000 M3 aardgas per jaar inclusief aftrek warm-water verbruik bij een matig geïsoleerde woning. Vermenigvuldigd met 2 geeft dit 4000 Kg hardhout. U deelt dit door 700 (kg/M3) en u kunt dan 5.7 M3 hardhout /jaar opslaan.

Voorbeeld 2: U gebruikt gemiddeld 1000 M3  aardgas per jaar inclusief aftrek warm-water verbruik bij een goed geïsoleerde woning. Hier heeft men een houtopslag van 2.85 M3 nodig. (We hebben dit zo bepaald dat geen rekening is gehouden met het soort huis, alleen wat u verbruikt)

De voordelen van nat hout, als je het wil stoken.

Nat hout:
– is veel zwaarder dan droog hout als je het verplaatst.
– klooft en zaagt gemakkelijk.
– is kil en koud, en droogt niet bij regen zonder overkapping.
– is een ideale voedingsbodem voor mos groei.
– houdt van paddenstoelen.
– kan gaan schimmelen als het niet geventileerd wordt opgeslagen.
– houdt de bast stevig vast.
– trekt gemakkelijk ongedierte aan, muizen, ratten, en insecten die van hout en bast houden.
– geeft een dof geluid als je twee blokken tegen elkaar slaat.
– dit hout is niet aan te slepen, zoveel warmte geeft het. 2 Kilowatt/kg bij nat hout en 4 Kilowatt/kg bij droog hout aan warmte.
– geeft veel hout-/ en koolresten in de haard.
– de bouwmarkt en zelfs de tuinbedrijven hebben het, en!, het is nog duur ook.
– zorgt ervoor dat je echtgenoot de trui aan moet trekken omdat het te koud blijft.
– geeft een onaangenaam gevoel.
– geeft een gestoorde rust als het vuur uit gaat.
– laat de gezelligheid verdwijnen.
– zorgt dat je de visite snel kwijt raakt.
– brandt slecht, het hout wil niet aanbranden of starten, de haard komt niet op temperatuur.
– hierbij zijn haardwanden zwart en blijven zwart.
– zorgt dat er weinig vlammen zichtbaar zijn, s’ avonds minder licht in de kamer.
– rookt ontzettend tijdens het stoken, absoluut kans op contact met de buren en overheid.
– zal de ruit bruin tot zwart worden en blijven.
– zorgt dat de ruit moeilijk is schoon te krijgen
– geeft creosoot in de schoorsteen die uiteindelijk je schoorsteen zal schoon-branden.
– zal de brandweer werk bezorgen, dit wordt gratis geregeld.
– daar is de verzekering niet blij mee.
– geeft geen droog roet dat makkelijk uit de schoorsteen is te verwijderen.
– zal ervoor zorgen dat je de schoorsteenveger een slechte dag bezorgd.

Dit zijn de redenen waarom je droog hout wil stoken met alle voordelen die erbij horen.

Droog hout is gemakkelijk te herkennen:

– Het is lichter in gewicht, doordat het water grotendeels is verdampt na 2 jaar droge opslag.

– Het geeft een hogere toon als je 2 stukken tegen elkaar slaat.

– Het heeft een lager vochtgehalte <15 % is het beste stookhout.( meten op een doorgekliefd oppervlak is de juiste methode)

– De bast zal gemakkelijk loslaten. (let hierop als je droog hout koopt van houthandelaren)

– Hardhout kun je niet met je nagel indrukken.

– Is moeilijker buigbaar.

– Kan onaangename splinters geven in de huid.( daarom bij het verwerken van hout de PBM’s gebruiken)

– Brandt erg gemakkelijk aan als het klein volume hout betreft.

– Geeft nauwelijks tot geen rookvorming bij de start.

– Geeft de hoogste haalbare warmte hoeveelheid per kilogram hout, namelijk 4,5 Kilowatt.

Haardhout dat geforceerd in een oven gedroogd is verliest al 10 – 15% van z’n warmtecapaciteit door verlies aan lichte koolwaterstoffen die ontsnappen tijdens dit snelle proces. Hout dat via natuurlijke droging wordt neergelegd behoud z’n warmtecapaciteit doordat dit proces verloopt over zeer lange tijd. De ideale stapelmethode zoals verderop is aangegeven geeft een snellere droging tweezijdig dan vast naast elkaar gestapeld hout, laatste droogt minder in de lengte van het houtblok en geeft meer last van schimmelvorming (vooral bij weinig wind). Haardhout heeft net als een spons de eigenschap weer vocht op te nemen in het natte jaargetijde. Het is daarom handig om hout een week van te voren binnen te leggen zodat dit vocht weer kan uittreden.

Schimmelvorming groeit het makkelijkst in het vochtig hout van 30% en meer, en zet dit hout om naar een rottingsproces dat waardoor hout gaat verpulveren en uiteen valt. De energiewaarde zal gaan dalen tot wel 50 %. U kunt dit gemakkelijk zien aan de lichte kleuren op het houtvlak en aan de zijkanten. Let hierop als u hout aangeboden krijgt van uw Leverancier.

Houtlevering gaat meestal in los gestorte kuubs, dit komt overeen met de op deze pagina gestapelde kuubs. Hout opslaan begint meestal met kloven. Rondhout altijd eerst splijten hoe klein dit ook is, de bast belemmert de verbranding en geeft veel CO. Dit gaat minder vermoeiend met een elektrische/hydraulische kloofmachine (kloofkracht minimaal 4 ton zie Google, kosten vanaf 200 Euro) of een Logmatic klover voor de liefhebber van spierkracht. Bij spierkracht is het hout te plaatsen in een oude autoband een goede optie. Er zijn zelfs kloofbijlen te koop die aan het einde van de weinig slagkracht het blok hout meteen volledig splijten. Om de juiste maat te kloven is het handig één exemplaar van de juiste maat in het zicht te leggen. Als u klooft met een kloofmachine, houd je voldoende aanmaakhout over aan stukjes om mee aan te steken. Tip! Om de kloofkracht te verminderen kun je de bijlpunt invetten met olie of vet.

Maak gebruik van 7 cm dik hout (lengte ongeveer 35 cm) dat 2 jaar onder een goed ventilerend afdak heeft gelegen. (zie bovenaanzicht Houtopslag tekening en foto’s) Zeer effectief drogen is haardhout kruislings stapelen met een centimeter tussenruimte, zodat de wind er aan de voorzijde en zijkanten door kan. Het hout is dus sneller droog zonder schimmelvorming.

Tweezijdige ventilatie zoals hieronder beschreven laat het hout het snelst absoluut drogen. (zie grafiek beneden, wij werken er al jaren tot volle tevredenheid mee)

Dus zoals tekening aangeeft 1e laag aan elkaar leggen, 2e laag 1 cm tussenruimte houden in de breedte van de opslagruimte, en de 3e laag  weer als de eerste leggen, enz. stapelen in stère vorm/m3. Om de stapel stevig te houden kun je om de 50 cm hoogte dit met een stuk hout overbruggen. Deze wijze van kruislings hout stapelen voorkomt absoluut, dat hout nat blijft of gaat schimmelen. Door nat hout naast elkaar stapelen is er te weinig luchtdoorstroming waardoor schimmelproblemen direct ontstaan bij weinig wind en vochtig weer. Dit wil je niet als je een passie hebt voor goed hout stoken. Wij hebben dit al voor u uitgetest met opmerkelijke resultaten, zie grafieken. Doe uzelf dus een plezier, wij wensen u alvast veel stookplezier.

Onthoud dat warme lucht veel vocht kan bevatten, daardoor droogt hout in het warme jaargetijde sneller, natuurlijk droogt hout ook bij lage temperatuur en lage relatieve vochtigheid van de lucht, alleen langzamer. In de winter hout bestellen of halen, en in het vroege voorjaar verwerken geeft je bovenstaand voordeel. Leg de eerste laag altijd van de grond af, door bijv. eerst betonnen banden te leggen met daarover een laag dik plastic, waarna er ongeveer 4 tot 8 m3 haardhout geplaatst kan worden. Een dubbele voorraad zorgt hiervoor dat je elk jaar kunt stoken en drogen. Wist u dat een accumulerende houthaard met een gewicht van ongeveer 2000 kg speksteen veel minder hout gebruikt, dit kan zelfs dalen tot 2 m3/winter. <de woning die hier bij past heeft een gas – verbruik van 5000 M3 per jaar, let wel op: door stralingswarmte kan het 24 uur duren voordat er opnieuw gestookt behoeft te worden vandaar dat het houtgebruik zo laag is >.

Zorg dat het grootste oppervlak van de houtopslag aan de zonzijde “op het zuiden” ligt, en dat door twee open zijkanten de wind kan blazen. <In Nederland komt de wind meestal vanuit het Zuid-Westen>. Hierbij is na 6 maanden het vochtgehalte van vele houtsoorten  al gezakt tot onder de 20%. (met houtvochtmeter  te meten, dit is een absoluut stuk hoofdgereedschap dat bij elke houtopslag hoort, vanaf 15 Euro te koop zie Google) Bouw geen houtopslag op het noorden of westen, het hout blijft dan te vochtig!. Voorkom dat haardhout dat aan de zijkanten van de houtopslag ligt nat wordt, door de zijkanten in “jaloezie-vorm” te maken .( denk aan de “Louvre” kastdeurtjes slaapkamer, zie foto) Bij regen/sneeuw in het najaar, voorzijde afdekken met bouwmarktzeil ( met zeil-ogen), hierbij ventileert het hout het door de zijkant openingen.

Een pannendak is het meest ventilerend. Laat het dak aan de achterzijde niet naar beneden lopen als de houtopslag tegen een muur of schutting wordt geplaatst. Om absorberen van regen(spat)water en zand in het hout te voorkomen kun je de eerste 3 lagen afschermen met een houten plank.(zie foto en grafiek verloop droging hout) Wil je de houtopslag en of tuinhuis wanden en staanders schilderen dan kun je gekookte lijnolie (5 Euro/liter) nemen, dit is een natuurlijk product dat max. 4 jaar meegaat en hout goed beschermd. Lariks, Cederhout en Eiken hebben van nature geen bescherming nodig.

De houtsoorten die geschikt zijn om te stoken zijn hardhout waarbij Eiken, Beuken, Haagbeuk, en Fruitbomen de voorkeur hebben. Deze harde houtsoorten hebben de hoogste verbrandingswaarde door de langzame groei en vele dichte jaarringen, echter is Eiken wel looizuur houdend waardoor het minimaal 1 jaar/ 2 jaar beregend/gedroogd dient te worden om schade aan haard en schoorsteen te voorkomen. Berkenhout, Elzenhout, Vogelkers, Essenhout, Esdoorn, Lindehout, Taxushout, Walnoot, en Plantaan zijn de zachtere houtsoorten die ook goed gestookt kunnen worden, alleen ligt de verbrandingswaarde hiervan lager.

Azobé, Merantie, en Merbau raden we u niet aan omdat dit tropische hardhout-soorten zijn die langzaam groeien en deel uit maken van de grote zeer belangrijke natuurlijke kringlopen op Aarde en behouden dienen te worden. Bij deze laatst genoemde houtsoorten stookt u absoluut uw houthaard stuk.  Om het hout goed te kunnen stoken met de hoogste verbrandingswaarde(zie grafiek verbrandingswaarde hout), is het handig dit een dag van te voren naar binnen te halen en bij de haard te leggen. De genoemde zachtere houtsoorten lenen zich uitstekend voor aanmaakhout.

Heeft u interesse in houtsoorten? Bezoek eens een “Arboretum”. Er is er vast wel één bij u in de buurt. Onbenutte landbouwgronden zouden goed gebruikt kunnen worden voor aanplant van nieuwe bomen(lees bospercelen). De overheid of energiebedrijven of u zelf zouden dit initiatief kunnen oppakken waardoor we het natuurlijke bos weer terug geven aan de natuur, wat wij ervan hebben genomen. Iedereen die hout gebruikt zou bij leven ook een boom of meerdere kunnen planten.

Hulde en dank aan alle boomkwekers en mensen die bossen weer aanplanten, of  na houtkap! Met hout verwarmen, mits dit optimaal wordt verbrandt is de meest ecologische en economische wijze van verwarmen, waarbij geen bodembrandstoffen (Steenkolen, Turf, Bruinkool, aardolie en aardgas) worden gebruikt, dus ook geen onnodig CO2 voor de dampkring.

voorbeeld houtopslag

 Zie ook houtopslag degelijk maken met tekening en foto’s.

Blogpost

Houtopslag degelijk zelf maken

Houtopslag zelf maken. Stappenplan (Degelijke duurzame constructie, Storm- en Waterdicht met tweezijdige ventilatie)     zie ook Houtopslag.

Een afvalcontainer opslag kun je maken van 1 deel, zie tekening. We hebben alle opslagen zelf gebouwd.

Stap 1

Als je een handig bent kun je zelf de houtopslag van weerbestendig of tuinhout maken (beste en goedkoopste optie), waarvan de palen 6,5 a 7 cm dik in z.g.n. verzinkte paalhouders worden gezet. Deze paalhouders (alleen aan de voorzijde) kunnen in de grond worden verankerd met, beton en of een cement-zandmengsel  1 : 3 .  Tip! 1 – Gebruik vliegertouw voor het in lijn brengen van de paalhouders en een waterpas om de palen in het lood te krijgen, en zet de eerste paal even tweezijdig vast met steunlatten (hulp latje in de grond) . Tip! 2 – Let op de productiedatum van Beton of Kant- en Klaar Cement dit mag niet ouder zijn dan 4 maanden. Tip! 3 – Maak een materiaallijstje voor aankoop.

Stap 2

De dakbalken die op de palen komen, (in de vorm van “U” ramen zie tekening, breedte 62,5 cm)kunnen van 4,5 cm balken worden gemaakt, waarbij max. 1,25 meter breedte  door een paal dient te worden ondersteund. De dakbalken kunnen aan een muur of schutting(2 meter hoogte) met verzinkte balksteunen van 4,5 cm worden vastgezet op een plank (die in de volle breedte houtopslag aan muur of schutting is vastgezet. Bovenkant plank vastzetten op 1,9 meter hoogte. Let op hoogte voor dakpan en panlat is 7 cm, en er komt nog afdicht-band dikte bij.

Stap 3

De “U” raambalken kunnen met Houtdraadbouten (met Carrosserie ringen eronder) boven in de palen worden vastgezet op een hoek van min. 15 graden met de muur/schutting. De balk/paal verbinding zijwaarts kunnen met verzinkte stalen hoekjes worden vastgezet, waarna 1 buitenste paal aan een zijmuur of schutting wordt vastgezet. Tip! 4 – Voorboren 1e houtdikte voorkomt barsten van het hout tijdens het schroeven.

Stap 4

Als de houtopslag aan de beide hoeken vrij staan, kiest men voor stevige hoekverbindingen houtenpaal aan “U” raam, welke nu bestaan uit gegalvaniseerde stalen strips (maat 2 cm x 3o cm x 2 mm) die aan de binnenzijde onder 45 graden worden vastgezet.  Voor de bevestiging van de zijkant planken kun je twee 6.5 cm balken onder de buitenste balkhouders plaatsen, en vastschroeven op de muur of schutting.  Tip! 5 – Als je aan elke Bout of schroefpunt kogellager vet of vaseline smeert wordt de levensduur van de verbinding met een factor 3 verlengd, of gebruik Roest Vast Stalen. Maten zijn:

Houtdraadbouten  – M 6 x 100 mm, M 6 Plaatring, Spaanplaatschroeven – 50 x 5 mm en 25 x 4,5 mm.

Stap 5

Met pannen als dakbedekking dienen de nodige panlatten( 2 bij 3 cm) te worden geplaatst met een overlap van min. 7 cm tussen de pannen om water doorslag te voorkomen. Leg eerst 2 of 3 pannen op de maat van de panlatten, om te kijken of deze correct liggen, en schroef dan de panlatten erop. Deze pannen breedtemaat bijvoorbeeld snel-dek type 41 cm x 33 cm zijn werkend respectievelijk 5 pannen breed bij een houtopslag van 1,25 cm breed, en 9 pannen voor een houtopslag van 2,5 meter breed.  Voor de diepte van 7o cm heb je dit aantal dubbel nodig aan pannen, en voor een diepte van een 1 meter heb je deze 3 maal nodig. Van belang is de pannen met bitumenband of lood-plakband van 15 cm breed op de schutting of muur af te dichten. Dit om lekwater er achter te voorkomen. De panlatten steken aan beide zijden 5 cm over, om de eerste of de laatste pannen op te kunnen leggen.

Stap 6

De zijkanten kunnen dicht gemaakt worden met afgeronde tuinhout planken van 14 cm breed welke met doorboorde blokjes van panlattenhout aan de onderzijde worden vastgezet zodat de jaloezie-vorm hier ontstaat. Let op dat de laatst genoemde planken onderzijde waterpas ligt met de volgende bovenkant planken voor ventilatieopening van p.m. 2 cm. Moet je deze houtopslag aan de Noord of Westkant plaatsen dan kun je een z.g.n. overlapschuttingdeel 1,8 m x 1,8 m aan de voorzijde erin zetten met 4 haken die in de palen worden geschroefd. Een scharnierende tuinhout deur links of rechts plaatsen geeft dan makkelijk toegang tot het haardhout.  Alle gebruikte materialen kunnen bij een bouwmarkt of bouwbedrijven worden gekocht. Zet daarna het geheel in de gekookte lijnolie en je hebt een houtopslag voor 50 jaar stookplezier.

Zie verder de tekening en foto’s hieronder.    Succes verzekert voor minimaal 13% droog hout. Het aantal kubieke meters hout dat geplaatst kan worden is bij 70 cm diep en 1, 25 m breed is 1,3 M3. Bij 1meter diepte en 1,25 m breed is dit 2,0 M3 haardhout. Enzovoorts zie gegevens onder tekening.

Hier ziet u de bouw van de houtopslag in stappen

Blogpost

Houtkachel en Schoorsteen

Houtkachel en Schoorsteen horen altijd perfect op elkaar te worden afgestemd

INLEIDING: Voor diegenen die technisch geïnteresseerd zijn, is deze pagina toegevoegd die bijdraagt aan een goede verbranding in de houthaard.

SCHOORSTEENTREK

Natuurlijke trek in de schoorsteen wordt aangegeven in Pascal (Pa) of in millimeters waterkolom (mm Wk). Deze onderdruk of trek in de schoorsteen is zeer laag normaal 1,2 mm Wk, 0,12 mBar of wel 12 Pascal tot 20 Pascal maximaal. U begrijpt het wel als er een kleine kier of een lek in het rookkanaal of kachel is, er niet veel overblijft van de trek om de uitlaatgassen af te voeren en de houthaard goed te laten werken. De trek kan normaal gemeten worden met een trek-of onderdruk meter.

U kunt dit zelf testen door voor het hout stoken een lucifer-/ of aanstekervlam tussen de haarddeur in de kier te houden. Wordt deze naar binnen uitgeblazen dan is de trek hoog, wordt dit naar buiten uitgeblazen dan is er geen trek maar onderdruk in de woonruimte (mogelijk door een afzuigventilator) of door valwind of door temperatuurverschil als het buiten warmer is dan binnen. Bij valwind, als je gaat stoken is de oplossing een raam open zetten aan de winddruk-zijde van de woning zodat je luchtstroming krijgt naar de haard toe. (dit geldt niet bij houthaarden met een externe luchtaansluiting, deze zijn meestal op de meest voorkomende Zuid – Westenwind zijde in Nederland aangesloten. )

Natuurlijke trek ontstaat door dichtheidsverschil (soortelijke massa) van de lucht en gassen buiten en binnenin de schoorsteen. In een goed werkende houthaard en schoorsteen ontstaat een verhoogde warmte-trek waardoor de rookgassen vanaf 2 Beaufort wind altijd goed worden afgevoerd. Nadat de haard op temperatuur is dient het dauwpunt van de rookgassen niet onder de 105⁰ C te komen, gemeten op het uiteinde van de schoorsteen. Dit is veilig als op de uitlaat van de houthaard een temperatuur wordt aangehouden die minimaal 30⁰ C hoger ligt. Een thermometer op de haard en één op de bovenkant haard kan dit probleem grotendeels voorkomen. (Onder het dauwpunt ontstaat n.l. creosoot een teeraanslag in de schoorsteen-einde, dat spontaan kan branden. Vlampunt c.a. 80⁰C) De laatste meter van de bovenkant schoorsteenpijp dient als deze uitsteekt ook dubbelwandig(met isolatie) te zijn.

Een grote bepalende factor voor de trek is de breedte en lengte en de weerstand van het schoorsteen kanaal, dit is mede de rede dat een schoorsteen jaarlijks gereinigd dient te worden. De weerstand neemt kwadratisch af met de dalende rookgassnelheid. De temperatuur van de buitenlucht(vooral s’winters) en van de rookgassen heeft veel invloed op de trek. Is de trek te laag in de schoorsteen dan kun je de trek vergroten door een paar aanmaakblokjes bovenop de vlamplaat te leggen en aan te steken, voordat de haard wordt aangestoken. De warme lucht/uitlaatgassenkolom van deze aanmaakblokjes zorgt dan voor een toename van de trek. Dit voorkomt uitlaatgassen in de kamer met het aansteken van de haard bij een geopende deur.

Als er een te hoge trek is in de houthaard en schoorsteen, dient dit te worden verlaagd met de luchtregelkleppen of schuiven op de haard. Dit in tegenstelling tot de schoorsteenkleppen van vroeger die alleen maar ellende veroorzaken zoals : vastzitten, rook in de stookkamer en in het ergste geval CO ofwel koolmonoxide. Velen zijn u al voorgegaan R.I.P.. Pas dus nooit en te nimmer een schoorsteenklep toe bij gesloten/ of open – houthaarden. Verwijder deze meteen, of door een doorlopende pijp!

Heel belangrijk is ook de aansluitpijp op de haard naar het plafond(schoorsteen) deze moet 100% dicht zijn, en in het plafond(nisbus) 4 mm per meter kunnen schuiven om uitzetting van de stalen afgassen-pijp mogelijk te maken. Hier ontstaan veel fouten in de montage: n.l. te weinig speling gegeven waardoor er op de verbindingen grote krachten komen welke bijvoorbeeld de haard-bovenzijde en pijpstukken geheel kunnen deformeren, met lekkage tot gevolg. Na het stoken moet de verbinding dusdanig zijn dat deze afdicht maar toch kan terugschuiven.

Let op bij de eerste stookbeurten van een stenen en keramische schoorstenen, deze kunnen veel vocht in de zomer opslaan. Het verdient dan ook als aanbeveling de eerste dagen rustig de schoorsteen op te warmen (met niet teveel hout bijvoorbeeld 0,5 kg/uur/aanmaakhout). Ga je meteen volop stoken dan loop je het risico de schoorsteen stuk te stoken, want het water wil als stoom snel ontwijken met scheuren als gevolg. Met een Rvs stalen enkel of dubbelwandig heb je hier geen last van.

De trek in de schoorsteen zal in de winter hoger zijn dan in de zomer. Ook de toename van wind kan van invloed zijn. Zomers kan, als het buiten warmer is dan binnen de luchtstroom omkeren. Dit kan ook gebeuren als er een afzuigsysteem in de woning aanstaat waarbij de schoorsteenklep of kachel open staat of open verbindingen hebben met de schoorsteen. Dit rookgas of rooklucht is vaak goed te ruiken. Lekkages kunnen worden gecontroleerd met een z.g.n. “rooktest “. Ook dienen bochten of hoek/- of verzet stukken in deze rookkanalen zoveel mogelijk te worden vermeden, omdat deze teveel weerstand geven en kunnen gaan lekken op de verbindingen. De lengte en de diameter van een schoorsteen bepalen de haard die er op aangesloten kan worden en is minimaal 5 meter tot een lengte van 13 meter.(Laagbouw)

HET ROOKKANAAL

Rookgasafvoer en luchttoevoer zijn onderdeel van de installatie.

De diameter kan,  als de lengte al vast ligt worden berekend met de” Formule diameter rookkanaal berekening”. Vaak wordt een leuk model Houtkachel gekozen die dan maar moet passen op de schoorsteen, dit is niet de juiste weg. Je bent dus afhankelijk van je bestaande schoorsteen of je laat een nieuwe bouwen die past bij de haard die je wenst. Het verbrandingsdebiet van de rookgassen in M3/uur van de haard (op temperatuur) moet overeen komen met het afvoerdebiet dat de schoorsteen aan kan.

Invloed van de diameter van het rookkanaal op de trek:

– een te kleine diameter, bij een bepaalde capaciteit van de kachel, geeft een te hoge
weerstand van het kanaal en daarmee een vermindering van de trek.
– een te grote diameter, bij een bepaalde capaciteit van de kachel, geeft een groter
afkoelingsoppervlak van het rookkanaal. Hierdoor zal de temperatuur van de rookgassen
afnemen, wat een vermindering van de trek tot gevolg heeft.

Voor Openhaarden geldt een absolute minimum diameter van 175mm voor de schoorsteen.

TABEL OM DIAMETER SCHOORSTEEN TE BEPALEN AAN DE HAND VAN VERMOGEN EN LENGTE SCHOORSTEEN
ROOKGASAFVOER EN LUCHTTOEVOER. BIJ EEN BESTAANDE SCHOORSTEEN KUNT U DUS OOK HET KACHELVERMOGEN ZIEN DAT ERBIJ HOORT.

LET OP DEZE GRAFIEK GELD ALLEEN VOOR METALEN ROOKGAS-AFVOEREN EN IS NIET TE VERGELIJKEN MET DE GRAFIEK BENEDEN VOOR MINIMALE SCHOORSTEENLENGTE, DEZE IS UITSLUITEND VOOR STENEN SCHOORSTENEN BEDOELD.

ROOKGASAFVOER EN LUCHTTOEVOER
Rookgasafvoer en luchttoevoer zijn onderdeel van de installatie. Het rookkanaal wordt vaak omschreven als de ventilator van uw verbrandingstoestel. De trek zal vermeerderen en verminderen naarmate de vlammen in de haard toe- of afnemen. Onafhankelijk of er sprake is van een bestaande schoorsteen, achteraf een schoorsteen ingebouwd wordt, of dat met het bouwen van een woning hierin wordt voorzien. De schoorsteen dient te zorgen voor een veilige afvoer van de verbrandingsgassen al dan niet met een rookgas afzuig- ventilator. Stenen en keramische schoorstenen geven meer stralingswarmte af aan de omgeving dan een dubbelwandig geïsoleerde metalen schoorsteen.

Het handigst is natuurlijk bij de ontwerp/bouw een schoorsteen deel uit laten maken van het midden van de woning, zodat je maximaal gebruik maakt van warmtelevering van de schoorsteen als deze van steen of keramiek is. Vervolgend wil je op de 1e verdieping een kantoor ontwerpen, laat hier dan de schoorsteen door lopen. Een dubbelwandig geïsoleerde schoorsteen moet brandwerend worden afgetimmerd, wat duurder kan zijn laatste zal ook minder warmte afgeven. Het totaal rendement zal met een stenen schoorsteen ook hoger zijn als er schoon en met droog hout wordt gestookt. De voor- en nadelen ervan zijn de moeite waard om uit te zoeken. Wel dient nog opgemerkt te worden dat bij gebruik van een massakachel op een stenen of keramiek kanaal er in de massakachel een omloopklep ingebouwd dient te worden. Dit is nodig om te voorkomen dat de schoorsteen uiteinde (creosoot vorming) niet voldoende wordt opgewarmd voor het eigenlijke stookproces.

De uitmonding van de schoorsteen dient zodanig te zijn, dat als je het dak-punt in een tekening omgekeerd erboven plaatst deze uitlaat in dit bovendeel minimaal een 0.5 meter boven het hoogste punt van het dak moet uitkomen. De uitmonding op een plat dak lager dan de omliggende bebouwing is niet aan te bevelen om overlast te voorkomen, dit geldt eveneens voor uitlaten die lager in het dak zijn geplaatst dan de punt van het dak. Let op. Dit laatste geldt ook voor schoorsteen-uitlaten waarbij binnen aangrenzende bebouwing hoger (flats) is dan het eigen dak.

Het is noodzakelijk de schoorsteen en het toestel op elkaar af te stemmen. Het uitlaatgassenkanaal dient verder gelijk van vorm te zijn rond, ovaal of vierkant en strak en glad aaneen gesloten te worden gekoppeld met de houthaard, zonder uitsparingen in schoorsteen. De noodzakelijke waarden en afmetingen staan vrijwel altijd beschreven in de installatiehandleiding van het verbranding-toestel. De DE(Duurzaam Energie)-erkende installateur past dit op juiste wijze toe zodat sprake is van een optimale situatie. Uiteraard moet de opstelling van Houthaard en rookkanaal brandwerend worden uitgevoerd. Link brandweer Zwijndrecht.

Wat zeer belangrijk is, is de schoorsteenkap die op de uitlaatmonding komt. U vermindert de trek  door een regenkap of een roterende bol te plaatsen op de uitmonding van de schoorsteen. Laat u niets aansmeren door verkoop van bonafide handelaren en schoorsteenvegers. Neem een goede kap zoals de  4 of 6 zijdige uitlaatkap van Colt en of Fire-Master. Interessant is ook de site van Basten.eu over de Basten Kap.  Dit zijn de enige die geen weerstand aan de trek geven en de uitlaatgassen omhoog stuwen bij lage windsnelheden tot 2 Beaufort. (zie foto’s) Ook kunt u een overdekte  open schoorsteenkap die over de gehele schoorsteen gaat gebruiken, waarbij u wel gaas moet toepassen tegen vogels en brandgevaar (let op minimale maaswijdte gaas verplicht) voor kappen bij rieten daken.

Colt kap

Firemaster-Exellent

VERBRANDINGSLUCHT

De toevoer van verbrandingslucht is een belangrijk onderdeel van een goede installatie. Immers, waar je lucht onttrekt moet je ook lucht toevoeren. En dat in moderne (kierdichte) woningen waarbij rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld een WTW of balansventilatie. En niet te vergeten de afzuigkap in de keuken die een vacuüm in de woonruimte kan veroorzaken. De meeste keukenbouwers verzuimen in hun eigen luchttoevoer te voorzien met alle gevolgen van dien. Deze sector zou verplicht een goedkeuringsvoorstel van ventilatie (van het pand) aan de brandweer moeten aanbieden. Na getekende goedkeuring kan de keukenafzuiging/-ventilatie worden geplaatst. Een erkend adviseur Keukens houdt rekening met deze omstandigheden. Ook worden steeds meer Haarden ontwikkeld met een eigen, vaste verbrandingslucht toevoer van buitenaf.

Belangrijk is:

1. Een bij de SVG en Stichting EVIS aangesloten DE installateur zal altijd een passende individueel advies geven.
2. Aandacht voor luchthuishouding in en rond de woning.
3. Installatie conform wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012 en wijzigingsbesluit 2013 en de CE normen voor schoorstenen algemeen EN 1443, en norm EN 1856-1 voor metalen schoorstenen + installatievoorschriften van de fabrikant) wordt uitgevoerd.
4. Stookinstructies geven voor de gebruiker moet een vast onderdeel worden van het aankooptraject. De toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgassen (het rookgasafvoerkanaal) spelen een uitermate belangrijke rol (m.n. plaatsing, afmetingen, materialen, veiligheid, uitmondingsgebied)
5. Laat een schoorsteen zeker 1x per jaar vegen bij weinig stoken en 2x bij 3 seizoenen stoken door een erkend schoorsteenbedrijf bijvoorbeeld: ASPB, NSVB . Deze bedrijven hebben de expertise en worden ook door de Verzekeringsmaatschappijen erkend. (zie 4 foto’s als voorbeeld)

Schoorsteen vuil (voor reiniging) half jaar gestookt met Winox Fire Flow Breed Kachelrooster, u ziet nauwelijks aanslag.

Schoorsteen gereinigd door een ASPB bedrijf.

Houtkachel voor Reiniging Winox half jaar gestookt met Winox Fire Flow Breed Kachelrooster. (De vlamplaat is hier verwijdert)

Houtkachel gereinigd en gecontroleerd door Winox Verbrandingstechniek Houthaarden.

We hebben voor u nog de minimale schoorsteenlengten uitgezet behorende bij een bepaalde diameter inclusief de weerstand. Zie grafiek. De grafiek geeft al aan, dat niet elke haard op een kanaaldiameter kan worden aangesloten. Kleinere diameters gebruiken of een te korte lengte van de schoorsteen zal uw haard niet correct laten werken. Met gevolgen als vermindering van het rendement, trekproblemen, creosoot in de schoorsteen en kans op schoorsteenbrand. Als deze minimale schoorsteenlengten worden bereikt dient in ieder geval geforceerde afzuiging(rookgasafzuig-ventilator) te worden toegepast. De grafiek geldt dus voor schoorstenen zonder geforceerde rookgasafvoer Woningsector laagbouw.

Grafiek minimale schoorsteenlengte inclusief weerstand