Houtstoken zonder rook

Rook ontstaat door afsluiten van ontbrandingsgassen (uit het hout) van zuurstof in een brandbaar gas/luchtmengsel, (dit is CO ofwel onverbrande brandstof niet te verwarren met CO2 dat overblijft bij een volledige verbranding) vaak doordat hout op elkaar wordt gelegd zonder er bij na te denken. Ook ontstaat rook door hout op gloeiend of half gloeiend houtskool te leggen waar geen zuurstof bij kan komen. Dat het anders kan geven we hieronder duidelijk weer.

Een Twee Fasen-verbranding met een katalytisch werking geeft een optimale verbranding zonder rook.

Dit komt doordat hout op het rooster rondom kan verbranden, en gedwongen samen werkt met de open volle gloeiende vuurbedden van houtskool in de kamers. Het haardhout en houtskool krijgen voorverwarmde lucht (600 – 900 ⁰C ) aangeboden, en worden beiden volledig rondom van zuurstof voorzien. Hoe is dit bij uw haard? Het extra opgloeien van de vuurbedden door de aanstromende lucht genereert samen met de houtblok-verbranding meer warmte afgifte per houtlading dan bij andere haarden. Het opgelegde hout verbrand dus in twee stappen volledig. Dit is de winst t.o.v. een mono-verbranding.

Meer warmte uit het hout halen met minder verbrandingslucht en daarbij een lagere schoorsteentemperatuur op de haard geven een hoger rendement, en werkt houtbesparing in de hand. Elke houtlading wordt dus maximaal (tweemaal) apart 100% verbrand, echter samen gezien geeft dit een prachtig vol vlambeeld. Normaal zonder rooster gebeurd dit niet zonder smeulend hout, en dat is niet altijd zichtbaar, maar wel meetbaar in de CO waarde, dit hebben we uitvoerig getest. De Katalytisch werking van het rooster vermindert daarbij de uitstoot van de schadelijke gassen en fijnstof, de laatste wordt n.l. in de vlammen verbrand. Zelfs het as wordt na-verbrand tot plaatjes minerale vaste stof. Rookvrij stoken, met Minimale Geuroverlast!. Bij een gewone houthaard of houtkachel met een mono-verbranding (dit is een verbranding waarbij het hout direct in de as of op de gloeiende houtkooltje worden gelegd) ontkomt u er niet aan om bij het aansteken en doorstoken rook te vormen met veel CO en fijnstof.

25% Meer warmte Hoe?.

Door optimale verbranding komt bij het kachelrooster de warmte van 3 plaatsen vol in de houthaard voor warmte opname ter beschikking. N.L. van de houtblokkenvuur (over de volle breedte en diepte, dus maximaal gebruik makend van de verbrandingsbodem ) en van de 2 open volle gloeiende houtskoolbedden, waar anders 25% van de houtblokken liggen te smeulen en 25% van het houtskool dat tussen de blokken door een beetje mee gloeit zover er zuurstof bij kan komen. Laatste bij gebruik zonder rooster. Kijk ook eens onder Tips voor filmpjes over houtstoken!

Als je deze 25% warmte rekent voor het houtskool en 25% voor de houtblokken is het totaal 50%.

100% houtblokwarmte + 100% houtskoolwarmte = 200% totaal aan warmte dat meewerkt aan de totale verbranding met een kachelrooster.

200% gedeeld door 50%  =  4x   Dit is bij 100% totaal echter weer 25% meer warmte.

kachel